fruit

Mùi của các este

Các mùi trái cây là do sự hiện diện của các hỗn hợp phức tạp của các chất hóa học, trong đó các este đóng góp vai trò quan trọng,… Đọc tiếp
Iupac

Danh pháp trong hóa học hữu cơ

(H2N2)-Sau đây là một số quy tắc cơ bản của danh pháp IUPAC. Danh pháp này đã được hội hóa học cơ bản và ứng dụng quốc tế (the International… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO