Ethylen Oxide

Ethylene oxide trong mì ăn liền là chất gì?

Ethylene oxide(hay còn gọi là oxiran và epoxit) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C2H4O, thường được tìm thấy ở dạng khí không màu và… Đọc tiếp