solar energy

Những vật liệu polyme mới cho ngành năng lượng mặt trời

Các chất bán dẫn hữu cơ là những vật liệu đóng vai trò quyết định trong việc chế tạo các môđun năng lượng mặt trời (NLMT) hiệu suất cao. Những… Đọc tiếp