Lò phản ứng

Hoạt động của lò phản ứng hạt nhân

(H2N2)-Mặc dù lò phản ứng hạt nhân đã được cải tiến rất nhiều, cấu tạo cơ bản của chúng hầu như không thay đổi kể từ chúng ra đời cách… Đọc tiếp