francium-and-radium-element

Tìm hiểu về nguyên tố phóng xạ Franxi

(H2N2)-Năm 1939, nhà nữ bác học nguời pháp tên là M. Perey đã phát hiện ra nguyên tố có số thứ tự 87, khi tách được nguyên tố này từ… Đọc tiếp