graphene

Phương pháp mới đơn giản hiệu quả để sản xuất graphen

(H2N2)-Theo các nhà khoa học tại Đại học Northern Illinois (NIU), graphen, vật liệu tấm các bon có độ dày 1 nguyên tử có khả năng cách mạng hóa mọi… Đọc tiếp

Tiềm năng ứng dụng của công nghệ nano?

 Hiện trạng nghiên cứu và ứng dụng của công nghệ nano là hai mặt mâu thuẫn. Một mặt, nghiên cứu cơ bản mang tính hàn lâm, các phát hiện mới… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO