gao 25411 20110425125334

Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu

(H2N2)-Bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng, không ít tiểu thương vì hám lợi đã tẩm hương liệu vào gạo ăn để hạt gạo thơm và bán được nhiều… Đọc tiếp