atommercuryandgold 20120903163852

Làm sao để biến thủy ngân thành vàng?

Đây chắc chắn là câu hỏi đã làm đau đầu rất nhiều các nhà giả kim thuật vào thời con người còn mông muội và chưa có hiểu biết nhiều… Đọc tiếp
gia kim thuat

Ký hiệu hóa học thời kì “Giả kim thuật”

Hoá học đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử nhưng trong suốt một thời gian dài của thời kì cổ đại và trung đại-thời kì Tiền hoá học thì… Đọc tiếp
Nano Curcumin