chemistry experiments

Một số dạng bài toán biến đổi hóa học thường gặp ở THCS

1. Cho biết một lượng chất, tính nhiều lượng chất khác theo PTPU: Về thực chất đây là dạng bài toán cơ bản có chung một yếu tố định lượng.… Đọc tiếp
chemistry learning

Phương pháp giải bài tập định tính hóa học ở THCS

(H2N2)-Bài tập định tính là dạng bài tập phổ biến và quan trọng nhất của chương trình hóa học THCS. Xin giới thiệu với các bạn một số dạng bài… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO