Beta-D-glucosamine-3D-balls

Glucosamine và ứng dụng y dược

(H2N2)-Glucosamine là một amino-mono-saccharide có trong mọi mô của cơ thể con người. Glucosamine được cơ thể dùng để sản xuất ra các proteoglycan. Những phân tử proteoglycan này hợp… Đọc tiếp