may phong xa to 20110324144848

Việt Nam chưa phải lo về ảnh hưởng của mây nhiễm xạ

(H2N2)-Trước thông tin mây nhiễm xạ từ Nhật sẽ ảnh hưởng đến VN, Viện trưởng nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền… Đọc tiếp
nuclear weapons atomic

Sơ lược về vũ khí hạt nhân

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Vũ khí hạt nhân (tiếng Anh: nuclear weapon) là loại vũ khí mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hoặc/và nhiệt hạch gây… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO