radioactive

Hàng loạt đồng vị phóng xạ mới phát hiện ở Nhật

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà vật lý Nhật bản, trên tạp chí Physicsworld tháng 7/2010, cho biết bảng liệt kê số hạt nhân đã biết được kéo dài thêm một… Đọc tiếp