nuclear_weapons

Hành trình công, tội của chất phóng xạ

(H2N2)-Kể từ ngày được nhà bác học Henri Becquerel tìm ra vào năm 1896, tính đến nay, phát minh về chất phóng xạ đã có gần 120 tuổi. Trong hành… Đọc tiếp