da phat hien ra dang vat chat moi excitonium

Đã phát hiện ra dạng vật chất mới ‘excitonium’

Các nhà khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của một loại vật chất mới gọi là excitonium – được giả thuyết đầu tiên cách đây gần 50… Đọc tiếp
photon

Tạo ra “siêu photon” đầu tiên

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà vật lý của trường Đại học Bonn, Đức vừa phát triển một nguồn sáng mới hoàn chỉnh, một chất ngưng Bose-Einstein gồm các photon. Cho… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO