Hệ số khuếch tán Cl- và các dạng nồng độ của Cl- trong bê tông

Tác giả: Phan Văn Tường, Trần Dương Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/525/449-1554-1-PB.pdf|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp