Hesperidin_structure

Sản xuất Hesperidin từ vỏ cam phế thải tại Việt Nam

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Hàng năm nước ta sản xuất và tiêu thụ hàng triệu tấn quả cây họ Cam như: cam, quýt, chanh, phật thủ, thanh yên, bưởi… Chỉ tính… Đọc tiếp