goc tu do

Gomberg- người phát minh ra gốc tự do

(H2N2)-Gốc tự do có vai trò rất lớn trong các quá trình hóa sinh và công nghiệp song cũng là thủ phạm của nhiều loại bệnh tật. Gần đây, người… Đọc tiếp