ChromVI oxid

Nước uống nhiều nơi ở Mỹ có chứa chất ung thư

(H2N2)-Điều tra của Tổ chức bảo vệ môi trường Mỹ phát hiện nước uống ở 31 thành phố của nước này có thể chứa chất hexavalent chromium gây ung thư.… Đọc tiếp