Briggs Rauscher

Phản ứng Briggs-Rauscher chuyển đổi màu thuận nghịch

Giới thiệu Phản ứng Briggs-Rauscher, còn được biết đến dưới cái tên “đồng hồ chuyển đổi màu thuận nghịch”, là một trong những ví dụ minh họa phổ biến nhất… Đọc tiếp