photosynthesis

Phát hiện các phân tử trong tảo có chức năng chỉ đạo quang hợp

  (Hóa học ngày nay-H2N2) Giáo sư hóa học Harry Frank đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế xác định được các phân tử trong tảo chỉ đạo… Đọc tiếp