20110328101847 creatingpowe 20110329202723

Sản xuất điện trực tiếp từ nước

(H2N2)-Trang Physorg cho biết, nhóm nghiên cứu đã đặt tấm coban nhân tạo và photphat phủ silicon trong một bọc nước, nhờ đó tạo ra một hiệu ứng tương tự… Đọc tiếp