micelle

Tìm hiểu về xà phòng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Xà phòng là một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hang ngày của chúng ta. Do đâu chúng ta phải cần đến xà phòng mà không… Đọc tiếp