collagen

Tạo ra collagen siêu bền

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Nhóm các nhà nghiên cứu trường Đại học Wisconsin-Madison đã tạo ra dạng collagen bền nhất được khoa học biết đến hiện nay. Đây là giải pháp… Đọc tiếp