green chemistry labs

Ứng dụng hóa học xanh trong sản xuất các amin

Một nhóm các nhà khoa học tại đại học Riverside (California) vừa phát minh ra một phương pháp tổng hợp các amin. Công nghệ mới này không phức tạp, thân… Đọc tiếp