Giáo trình hóa học các hợp chất dị vòng

Cùng với sự phát triển của hóa học hữu cơ nói chung, từ lâu hóa học các hợp chất dị vòng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều… Đọc tiếp