Không tồn tại hình ảnh về Ảnh hưởng của khí H2S tới công tác khoan- Các biện pháp phòng chống

Ảnh hưởng của khí H2S tới công tác khoan- Các biện pháp phòng chống

(H2N2)-Khí hydro sunfua (H2S) là khí không màu, độc, dễ cháy, với hàm lượng tương đối thấp (10 ppm) cũng có thể gây nguy hại rất lớn. Sự xuất hiện… Đọc tiếp