Vật liệu thay thế oxit thiếc-indi sử dụng trên màn hình cảm ứng

Hiện tại, gần như tất cả màn hình cảm ứng trên các thiết bị điện tử của chúng ta đều phụ thuộc vào một lớp phủ làm bằng oxit Thiếc-Indi… Đọc tiếp