micro_emulsion1

Điều chế xúc tác bằng phương pháp vi nhũ và những ứng dụng

Tóm tắt: Phương pháp vi nhũ có nhiều ứng dụng rộng rãi từ thu hồi dầu (oil recovery) tới tổng hợp vật liệu hạt có kích thước nano (nanoparticles). Việc… Đọc tiếp