tuyen noi

Xử lý nước thải của các nhà máy sơn bằng phương pháp điện tuyển nổi

(H2N2)-Trong các nhà máy sơn, nước thải bị  nhiễm bẩn hình thành trong quá trình sản xuất sơn, trong quá trình rửa các thiết bị công nghệ, rửa bao bì… Đọc tiếp