nuoc ket tinh

Hãy cẩn thận với nước kết tinh

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trong phòng thí nghiệm hay ở các cửa hàng hoá chất, chúng ta bắt gặp khá nhiều chất rắn dưới dạng ngậm nước, tức là những chất… Đọc tiếp