HongKong 20110720192040

Nước sạch từ khí thải nhà máy công nghiệp

(H2N2)-Với công nghệ màng lọc tiên tiến, nước cao cấp có thể được “tái chế” từ khí thải của các ống khói nhà máy công nghiệp, theo một công ty… Đọc tiếp