Khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima nguy hiểm đến đâu?

(H2N2)-Bốn nhà máy điện nguyên tử tại đông bắc Nhật Bản, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của động đất/sóng thần, đã báo cáo bị hư hại. Nhưng tình… Đọc tiếp