nuoc

Khám phá mới về cấu trúc của nước ở kích cỡ nhỏ nhất

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các mô phỏng mới của các nhà khoa học Đức vừa cho thấy các phân tử nước thực ra hình thành nên hai dạng cấu trúc khác… Đọc tiếp