A chem1

Các ký hiệu trong phòng thí nghiệm

(H2N2)-Khi làm việc trong phòng thí nghiệm chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất. Việc hiểu biết các tính chất của từng loại hóa chất… Đọc tiếp
Radura international

An toàn phòng thí nghiệm

An toàn phòng thí nghiệm là gì? Quy định chung tại phòng thí nghiệm cùng với nội quy của phòng thí nghiệm ra sao? Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO