A chem1

Các ký hiệu trong phòng thí nghiệm

(H2N2)-Khi làm việc trong phòng thí nghiệm chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất. Việc hiểu biết các tính chất của từng loại hóa chất… Đọc tiếp