sua_bo_tuoi

Công nghệ bảo quản sữa bò tươi

(H2N2)-Sữa là một sản phẩm giầu dinh dưỡng. Sữa mới vắt ra ở nhiệt độ 35-37oC và dù có thuân thủ chặt chẽ điều kiện vệ sinh vắt sữa đến… Đọc tiếp