dom dom

Vì sao mà đom đóm lại có thể phát sáng được?

Ánh sáng là một dạng năng lượng có thể tạo ra bằng cách chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác sang. Thường thì chúng ta vẫn thấy ánh sáng… Đọc tiếp