FAO

FAO cổ vũ nuôi dế để khắc phục nạn thiếu ăn tại Lào

(H2N2)-Năm 2009, tổ chức lương thực và nông nghiệp quốc tế FAO đã được chính phủ Lào mời tham gia xây dựng chương trình quốc gia bảo đảm dinh dưỡng… Đọc tiếp