free radical

Gốc tự do- thủ phạm lão hóa hay thuốc trường sinh?

(H2N2)-Đầu tháng 12 vừa qua, nhóm các nhà sinh học thuộc Đại học McGill Montreal, do giáo sư Siegfried Hekimi đứng đầu cùng cộng sự là Wen Yang, đã công… Đọc tiếp