Pha chế nước rửa chén

Nguyên vật liệu: – 50g Xút – 30g Hec – 20g Laurin – 1kg Las – 200g Xôđa – 200g Natrisunphat (Na2SO4) – Màu (tuỳ thích, thường dùng dùng màu… Đọc tiếp