Protein app

Vai trò dinh dưỡng của protein – lipit – gluxit

(H2N2)-Những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống là các chất sinh năng lượng bao gồm protein, lipit, gluxit và các chất không sinh năng lượng bao gồm… Đọc tiếp