image00156 20101224132426

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Khánh thành, mở rộng và… băn khoăn!

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được khánh thành và dự kiến mở rộng quy mô trong thời gian tới Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được khánh… Đọc tiếp