hazy IPA generic main 20191108133547

Cách thức sản xuất bia

Trong quá trình chế bia, người ta cần nhiều máy móc kỹ thuật hơn trong quá trình chế rượu nho. Các khâu như rang, tăng nhiệt độ, nấu, bốc hơi,… Đọc tiếp