timothy

Công nghệ sử dụng ánh sáng để dự báo cấu trúc phân tử của tinh thể

(H2N2)-Giáo sư hóa học Timothy Korte, thuộc Đại học Syracuse đã sử dụng các sóng ánh sáng cực ngắn để nghiên cứu một loại lực liên kết yếu (Lực phân… Đọc tiếp