[Image: b910763k-400-FOR-TRIDION_tcm18-162752.jpg]

Xúc tác mới chuyển hóa khí thải CO2 thành các phân tử có ích

(H2N2)-Theo nghiên cứu của các nhà hóa học người Anh, các hệ xúc tác hữu hiệu cho quá trình chuyển hóa khí thải CO2 từ các nhà máy điện thành… Đọc tiếp