20101126205837 OxIndus 20101205020618

Công nghệ tận thu bụi thép, giữ sạch môi trường

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Ngày 26/11/2010, các chuyên gia Pháp đã giới thiệu một công nghệ để xử lý bụi thải của các lò sản xuất thép có tính khả thi… Đọc tiếp