Nickel_carbonyl

Sự hình thành màu sắc của phức chất

(H2N2)-Khi đề cập đến các chất màu vô cơ mà không kể đến phức chất là chưa đầy đủ, bởi đây là loại hợp chất có màu sắc đặc trưng,… Đọc tiếp