may phat dien nano

Chế tạo máy phát điện nano thực nghiệm đầu tiên

(H2N2)-Các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Georgia vừa công bố chế tạo được máy phát điện nano thực nghiệm đầu tiên.   Thiết bị này được nghiên cứu… Đọc tiếp