bang_tuan_hoan

Bảng tuần hoàn hóa học mở rộng từ 118 đến 172 nguyên tố

(H2N2)-Công trình bảng tuần hoàn mở rộng được đăng trên tạp chí Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, trong đó 54 nguyên tố siêu nặng mà giáo sư Pyykko mới dự… Đọc tiếp
mendeleev

Thuyết Mendeleep về dung dịch

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Chúng ta đã biết, phát minh vĩ đại nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học của Menđeleep là định luật tuần hoàn và bảng hệ thống… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO