alt

Vì sao có thể dự đoán được các nguyên tố chưa tìm thấy

Vào năm 1886, một nhà hóa học người Đức là Winkler đã tìm thấy một nguyên tố mới đó là nguyên tố gecmani (Ge). Ông đã dự đoán các số… Đọc tiếp
bangtuanhoan 20110610135507

Bảng tuần hoàn hóa học có hai nguyên tố mới

(H2N2)-Nguyên tố 114 và 116 vừa chính thức có mặt trong bảng tuần hoàn Mendeleev với tư cách là thành viên nặng nhất. Cả hai nguyên tố này đều tồn… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

20110415104841 Untitled 20110418163754

Đặt tên hai nguyên tố siêu nặng mới nhất

(H2N2)-Các nhà khoa học Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna đề xuất đặt tên cho các nguyên tố  hoá học mới nhất  trong bảng tuần hoàn Mendeleev do… Đọc tiếp
20110318175006 tuanhoan 20110321175738

Bảng tuần hoàn nhỏ nhất thế giới

(H2N2)-Các nhà khoa học Anh (Khoa Hoá Lý, trường Đại học Nottingham đã in trên sợi tóc người toàn bộ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Mendeleev và… Đọc tiếp